MSC-märkning och priser på torsk – effekter av att ta bort en certifiering

Under de senaste åren har miljömärkning av fisk ökat och tidigare forskning visar att konsumenter är villiga att betala mer för miljömärkt fisk. Frågan om yrkesfiskarna får mer betalt för miljömärkt fisk är också av stor vikt eftersom högre priser skapar incitament att investera i hållbara fiskemetoder.

Sedan år 2011 har torskfisket i östra Östersjön som bedrivs med fällor, trål och krokredskap varit certifierat av Marine Stewardship Council (MSC), en av de ledande miljömärkningarna för fiskprodukter. I december 2015 upphörde dock fiskets certifiering eftersom det saknades vetenskapligt underlag som visade att bestånden av torsk var i bra skick. I denna studie används fångst- och landningsdata för att undersöka om svenska torskfiskare erhåller ett prispremium för den fisk som är fångad enligt MSC:s kriterier och om denna prispremie försvunnit då fisket förlorade sin certifiering.

Projektet sker i samarbete med institutionen för akvatiska resurser vid SLU och avslutas under hösten 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg