Kan levande fiskehamnar locka turister?

Antalet yrkesfiskare minskar stadigt i Sverige sedan lång tid tillbaka, vilket fått till följd att den lokala fiskenäringen i många kommuner helt eller delvis upphört. Samtidigt finns en klart uttalad politisk vilja att gynna det lokala fisket, inte minst de småskaliga fiskare som dagligen kommer in till hamn med nyfångad fisk. Ett argument för att gynna det lokala fisket är att öppna fiskehamnar bidrar till turism och en levande kustbygd.

Syftet med projektet är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan öppna fiskehamnar och antalet turistnätter i en kommun. Projektet följer parallellt utvecklingen av det lokala fisket och turismen i samtliga svenska kustkommuner för att se om bevarade fiskehamnar har en positiv påverkan på turismen.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg