Kan förgröningen bli bättre? - CAP, ekosystemtjänster och ekologiska fokusarealer

I 2013-års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) infördes krav på miljöåtgärder i form av bl.a. ekologiska fokusarealer (EFA). Syftet med dem är att stödja jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på klimat och miljö. Exempel på EFA är träda, salix, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter och fånggrödor. Flera analyser visar dock att EFA är ett ineffektivt instrument för att uppnå miljövärden. Frågan är om EFA kan utformas annorlunda så att miljönyttan blir större.

Syftet med projektet är att undersöka om EFA som genomförs i samverkan mellan jordbrukare, snarare än av enskilda jordbrukare som idag, har bättre möjligheter att gynna miljön samt att utveckla förslag på en EFA-utformning som är kostnadseffektiv utifrån uppnådd miljönytta.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning och finansieras av Naturvårdsverket genom projektet ”CAPs Miljöeffekter”. Det förväntas vara klart våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg