Hur påverkar EU:s fiskeavtal exporten från afrikanska länder?

EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer har kritiserats för att vara svåröverskådliga och ge en ojämn fördelning av vinsterna samtidigt som de ger upphov till konflikter med småskaliga fiskare och bidrar till att fiskeresurser utarmas. Men avtalen kan också leda till att fisk landas i utvecklingsländer och att en lokal beredningsindustri med möjligheter till export växer fram.

För närvarande är det oklart om nettoeffekten av fiskeavtalen i utvecklingsländerna är positiv. Syftet med det här projektet är att undersöka effekterna av EU:s fiskeavtal på handel med afrikanska länder. Mer specifikt kommer vi att undersöka om exporten från afrikanska länder påverkas då ett land som tidigare haft ett fiskeavtal med EU säger upp sitt avtal.

Projektet beräknas vara avslutat våren 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg