Hummerfiske på västkusten – vad betyder det för yrkesfisket?

Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och en förbättring av beståndets status kan förbättra möjligheterna till ett lönsamt hummerfiske i framtiden. Genom att begränsa fisket efter hummer till ett mindre antal yrkesfiskare kan fisketrycket minska och beståndet återhämta sig.

Syftet med projektet är att diskutera hur yrkesfisket kan påverkas av begränsningar av tillträdet till hummerfisket. Vi tittar på betydelsen av hummerfisket för yrkesfiskarnas intäkter och diskuterar tänkbara effekter på intäkterna av potentiella begränsningar.

Projektet är ett uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten och beräknas vara klart våren 2018.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg