Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2003:2 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg

Författare:

Joakim Gullstrand

SLI-skrift 2003:2

Arealstöd till jordbruket - Hur påverkas produktionen i Sverige

I denna studie analyseras direktstödens effekter i Sverige. Studien fokuserar på hur effektiv förändringen från prisstöd till direktstöd är, i bemärkelsen hur frikopplade direktstöden är från produktionen. Metoden bygger på ekonomisk teori som identifierar förhållandet mellan pris respektive direktstöd å ena sidan och produktion och användning av insatsvaror å andra sidan. Dessa relationer uppskattas med hjälp av statistiska metoder. De viktigaste resultaten är att direktstöden inte kan definieras som avlänkade och att Agenda 2000 reformen hade en låg avlänkningsgrad i Sverige för vegetabilieproduktionen.