Författare:


Staffan Waldo


Mark Brady

SLI-Övrigt

Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll

I rapporten presenteras hur förvaltning med fiskerätter kan användas för att lösa de problem fisket står inför idag. Rapporten är beställd av expertgruppen för miljöstudier.

Ladda ned pdf-version