Författare:


Mark Brady


Ewa Rabinowicz

Christoph Sahrbacher

AgriFood-Övriga publikationer

Jordbruksstöd utan krav på produktion: en bättre politik?
Ekonomisk Debatt 6(2009) sid 57-70

Stödet till lantbrukarna är inte längre kopplat till produktionen utan betalas ut även om lantbrukaren väljer att inte producera livsmedel. Syftet med artikeln är att analysera de långsiktiga effekterna av de frikopplade stöden på jordbrukets struktur, inkomster, markpriser, landskap och biologisk mångfald för ett urval av jordbruksregioner i EU. Även konsekvenserna av frikopplingen för en fortsatt reformering av GJP diskuteras.