Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud

Anna Jonsson

AgriFood-Övriga publikationer

Ekonomin i svenskt östersjöfiske

Med utgångspunkt i Östersjön som ekosystem analyseras samhällsekonomin i svenskt östersjöfiske. I projektet beräknas resursräntan från fiskenäringen, dvs. den avkastning samhället får av att det bedrivs torskfiske. Dessutom diskuteras fiskets ekonomiska påverkan på andra sektorer som också nyttjar Östersjön.