Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud

Anna Jonsson

AgriFood-Övriga

A note on the economics of Swedish Baltic Sea fisheries

Vetenskaplig publikation i Marine Policy 34(2010), baserad på publikationen Ekonomin i svenskt östersjöfiske.