Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud

AgriFood-WP 2013:1

The Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF)

Åtgärder inom svensk och europeisk fiskeriförvaltning påverkar inte bara fiskets ekologiska hållbarhet utan påverkar även ekonomiska och sociala faktorer inom fiskesektorn. The Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF) är en modell som utvecklats för att analysera hur förvaltningsåtgärder påverkar den svenska fiskeflottans storlek och struktur. I grundutförandet modelleras 10 fartygssegment och 180 olika fisken som bedrivs efter 40 arter av fisk och skaldjur. Modellen täcker samtliga vatten där svenska fartyg bedriver fiske.