Författare:


Staffan Waldo

Joakim Gullstrand

Rembert De Blander

Publicerade artiklar

The Influence of Biodiversity Provision on the Cost Structure of Swedish Dairy Farming, Journal of Agricultural Economics, Vol. 65, No. 1, 2014, 87–111.

Detta är en vetenskaplig publikation där resultaten tidigare publicerats på svenska i AgriFood Policy Brief 2011:4 Vad kostar biologisk mångfald jordbruket ?

Länk till vetenskaplig publikation

Länk till policy brief på svenska