AgriFood-Rapport 2017:1

Innovation på landsbygden - uppkomst och spridning av nya idéer i glesa miljöer


Authors: Karin Bergman 


In Swedish only.

Ekonomisk tillväxt skapas genom utveckling eller spridning av innovationer. Innovationer är ofta ett resultat av forskning och utveckling eller annan samverkan där människor delar med sig av kunskap och idéer skapas. På landsbygden kan innovationsverksamhet hindras av långa avstånd, få kontaktytor, förhållandevis låga utbildningsnivåer och det faktum att företag ofta är väldigt små och utan egen forskning.

I rapporten studeras innovationsverksamhet på landsbygden. Framförallt diskuteras hur innovationsnivån på landsbygden kan mätas, hur spridningen av innovationer går till samt om skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljöer kan tänkas påverka statens roll i att stödja innovationsverksamhet.

Authors:

Karin Bergman

Order this publication

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Order AgriFood-Rapport 2017:1 here

Your order

View your order