AgriFood-Rapport 2017:1

Innovation på landsbygden - uppkomst och spridning av nya idéer i glesa miljöer


Författare: Karin Bergman 


Ekonomisk tillväxt skapas genom utveckling eller spridning av innovationer. Innovationer är ofta ett resultat av forskning och utveckling eller annan samverkan där människor delar med sig av kunskap och idéer skapas. På landsbygden kan innovationsverksamhet hindras av långa avstånd, få kontaktytor, förhållandevis låga utbildningsnivåer och det faktum att företag ofta är väldigt små och utan egen forskning.

I rapporten studeras innovationsverksamhet på landsbygden. Framförallt diskuteras hur innovationsnivån på landsbygden kan mätas, hur spridningen av innovationer går till samt om skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljöer kan tänkas påverka statens roll i att stödja innovationsverksamhet.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg
2017-03-22
AgriFood Policy Brief 2017:1
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?

Författare:

Karin Bergman

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2017:1 här

Din beställning

Se din varukorg