Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2021-04-16
Publicerad artikel
Local Fisheries and Thriving Harbors: Is There a Value for the Tourism Sector? Marine Resource Economics, 36(2), 2021
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2021-04-12
Publicerad artikel
A harmonized and spatially explicit dataset from 16 million payments from the European Union's Common Agricultural Policy for 2015. Patterns, 2(4).
  Författare:
 • Kimberly Nicholas 
 • Frida Villemoes 
 • Edmund Lehsten 
 • Mark Brady 
 • Murray W. Scown 
2021-04-12
Övrig publikation
Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark: En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys. FORMAS rapport F1:2021
  Författare:
 • Henrik Scharin 
 • Magnus Land 
 • Mark Brady 
2021-03-08
Övrig publikation
Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2021:1
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?
2021-02-16
AgriFood Working Paper 2021:1
Is a shortage of manure a constraint to organic farming?
2021-02-10
AgriFood Policy Brief 2021:4
Klimatskatt på livsmedel – hur kan jordbruket kompenseras?
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg