Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2021-06-21
Publicerad artikel
Strengthening the policy framework to resolve lax implementation of the Baltic Sea Action Plan for agriculture, Ambio, 2021
  Författare:
 • Mark Brady 
 • Mikael Skou Andersen 
 • Anna Andersson 
 • Emils Kilis 
 • Sanna-Riikka Saarela 
 • Martin Hvarregaard Thorsøe 
2021-06-16
Publicerad artikel
Adaptive Governance and Resilience Capacity of Farms: The Fit Between Farmers’ Decisions and Agricultural Policies, Frontiers in Environmental Science vol. 9, 2021
  Författare:
 • Gordana Manevska-Tasevska 
 • Andrea Petitt 
 • Sara Larsson 
 • Ivan Bimbilovski 
 • Miranda Meuwissen 
 • Peter Feindt 
 • Julie Urquhart 
2021-06-10
Publicerad artikel
How unnecessarily high abatement costs and unresolved distributional issues undermine nutrient reductions to the Baltic Sea, Ambio, 2021
2021-06-07
Övrig publikation
Lantbrukare vinner på samverkan kring habitatförvaltning, Biodiverse 2: 14-15
2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-05-31
AgriFood WP 2021:2
Stimulating green production through the public procurement of final products – the case of organic food
2021-05-28
Publicerad artikel
Promise and performance of agricultural nutrient management policy: Lessons from the Baltic Sea, Ambio, 2021
  Författare:
 • Martin Hvarregaard Thorsøe 
 • Mikael Skou Andersen 
 • Mark Brady 
 • Morten Graversgaard 
 • Emils Kilis 
 • Anders Branth Pedersen 
 • Samuli Pitzén  
 • Helena Valve 
2021-05-10
Publicerad artikel
Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking, Agricultural Systems 191: 103152
2021-04-28
Övrig publikation
Impact of Seafood Imports on the EU Small-Scale Coastal Fleet, EUMOFA report
2021-04-23
Publicerad artikel
European Agriculture after Brexit: Does Anyone Benefit from the Divorce? Journal of Agricultural Economics 72(1): 3-24
  Författare:
 • Hyung-sik Choi 
 • Torbjörn Jansson 
 • Alan Matthews 
 • Klaus Mittenzwei 

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg