Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2021-05-10
Publicerad artikel
Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking, Agricultural Systems 191: 103152
2021-04-28
Övrig publikation
Impact of Seafood Imports on the EU Small-Scale Coastal Fleet, EUMOFA report
2021-04-23
Publicerad artikel
European Agriculture after Brexit: Does Anyone Benefit from the Divorce? Journal of Agricultural Economics 72(1): 3-24
  Författare:
 • Hyung-sik Choi 
 • Torbjörn Jansson 
 • Alan Matthews 
 • Klaus Mittenzwei 
2021-04-23
Publicerad artikel
Environmental Consumption Taxes On Animal Food Products To Mitigate Greenhouse Gas Emissions From The European Union, Climate Change Economics 9(04):1-16
2021-04-23
Publicerad artikel
Local attitudes towards management measures for the co-existence of seals and coastal fishery - A Swedish case study, Marine Policy 118: 104018
2021-04-16
Publicerad artikel
Local Fisheries and Thriving Harbors: Is There a Value for the Tourism Sector? Marine Resource Economics 36(2), 2021
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2021-04-12
Publicerad artikel
A harmonized and spatially explicit dataset from 16 million payments from the European Union's Common Agricultural Policy for 2015. Patterns, 2(4).
  Författare:
 • Kimberly Nicholas 
 • Frida Villemoes 
 • Edmund Lehsten 
 • Mark Brady 
 • Murray W. Scown 
2021-04-12
Övrig publikation
Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark: En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys. FORMAS rapport F1:2021
  Författare:
 • Henrik Scharin 
 • Magnus Land 
 • Mark Brady 
2021-03-08
Övrig publikation
Möjliga klimatåtgärder och styrmedel i ett framtida landsbygdsprogram, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2021:1

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg