Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2019-04-08
AgriFood övrigt
Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2019:2
2019-03-19
Publicerad artikel
Fishing for nutrients – economic effects of fisheries management targeting eutrophication in the Baltic Sea, Ecological Economics 160, p. 156-167
2019-03-19
Publicerad artikel
Farmers’ earnings and disposable incomes for Sweden in 1997-2012, Applied Economic Perspectives and Policy 41(19), p. 153-173
2019-03-19
Publicerad artikel
Estimating the impact of agri-environmental schemes on nutrient leaching using a unique combination of data sources, Land Use Policy 75, p. 388-398.
2019-03-15
AgriFood Policy Brief 2019:5
Sälar och småskaligt fiske – hur påverkas kostnaderna?
2019-03-15
AgriFood Working Paper 2019:2
The Economic Costs of Seal Presence in Swedish Small-Scale Fisheries
2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-02-26
AgriFood Policy Brief 2019:3
Brexit: impacts on agricultural markets in the UK and the EU
2019-02-18
Publicerad artikel
Potential trade-offs of employing perennial biomass crops for the bioeconomy in the EU by 2050: Impacts on agricultural markets in the EU and the world. GCB Bioenergy 11(3), p. 483-504.
    Författare:
  • Hyung-sik Choi 
  • Harald Grethe 
  • Steffen K. Entenmann 
  • Michael Wiesmeth 
  • Markus Blesl 
  • Moritz Wagner 

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg