Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Publikationstyp
Författare
Område
Visa bara beställningsbara publikationer
1 2 3 4 5  ... 
Namn på publikation Författare
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-09-27
Övrig publikation
Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderingsrapport 2022:3, Jordbruksverket.
2022-09-08
Övrig publikation
Spökfiskets påverkan på fiskeresursen, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:7
    Författare:
  • Marcus Hall 
  • Jesper Stage 
  • Petter Tibblin 
  • Staffan Waldo 
2022-08-25
Övrig publikation
Styrmedel för minskad antibiotikaanvändning
2022-08-24
Övrig publikation
Samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske, Rapport 2022:12, Havs- och vattenmyndigheten
2022-06-28
Publicerad artikel
The Way the Wind Blows: Tracing Out the Demand for Norwegian Lobster Using Instrumental Variables, Marine Resource Economics
2022-06-28
Publicerad artikel
Joint management of marine mammals and a fish species: The case of cod and grey seals in the Nordic-Baltic Sea countries, Natural Resource Modeling, e12341
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

1 2 3 4 5  ... 

Policy Brief, Fokus och Rapport

Vi har tre typer av publikationer som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet.

AgriFood Policy Briefs är lättillgängliga sammanfattningar av en av våra vetenskapliga publikationer. AgriFood Fokus är kortare analyser och Agrifoods Rapporter är längre analyser som även ges ut i tryckt format.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer (Working Papers och publicerade artiklar) vänder sig huvudsakligen till en vetenskaplig publik.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg