Cecilia Hammarlund, Fil Dr

utredare

Cecilia har disputerat i nationalekonomi på Lunds universitet. Hennes huvudsakliga arbetsområden är landsbygdsutveckling samt yrkesfiske och vattenbruk. Hon analyserar bland annat olika ekonomiska utmaningar som den svenska landsbygden står inför och frågor om hur det svenska fiskets ekonomi utvecklas och påverkas av förvaltning.


Arbetskraftsbrist - ett problem eller en möjlighet?
Nutrient policies and the performance of aquaculture in developed countries – a literature review, Aquaculture Economics and Management
Priser på fiskeöverlåtelser – varför ska de samlas in?
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?
Saving countryside shops - does government support increase survival and economic performance of grocery stores in rural Sweden?
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
The effect of eco-certification on demand: The case of MSC-certified Norway lobster, Ecological Economics, vol 204, part A, 107661

New perspectives on job polarization: An investigation of industry skill structure from an urban-rural perspective

Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys
The Way the Wind Blows: Tracing Out the Demand for Norwegian Lobster Using Instrumental Variables, Marine Resource Economics
You Win Some, You Lose Some: Compensating the Loss of Green Space in Cities Considering Heterogeneous Population Characteristics, Land, 10(11), 1156
Can small-scale fisheries survive market-based management? Nordic evidence, Fish and fisheries
Miljöcertifiering av havskräfta – till nytta för fisket?
The effect of eco-certification on demand: the case of MSC-certified Norway lobster
Ekologisk kompensation - Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna, Rapport 7008, Naturvårdsverket
Study on the main effects of the COVID-19 pandemic on the EU fishing and aquaculture sectors, report for the European Commission
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
You win some, you lose some - compensating the loss of green space in cities taking heterogeneous population characteristics into consideration
Economic and environmental effects of replacing bottom trawling with fishing with creels, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics
Local markets and price premiums - The case of the establishment of the Stockholm fish auction, Fisheries Research, volume 236
Staying or leaving? The effects of university availability on educational choices and rural depopulation, Papers in Regional Science
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?
Local Markets and Price Premiums - The Case of the Establishment of the Stockholm Fish Auction
Ökat fiske efter havskräfta – med risk för lägre priser?
The way the wind blows: Tracing out the demand for Norwegian lobster using instrumental variables
Ska EU betala för att fiska i Afrika? Europakommentaren, blogginlägg, 2019-11-11
Fishing for nutrients – economic effects of fisheries management targeting eutrophication in the Baltic Sea, Ecological Economics 160, p. 156-167
What’s in it for Africa? EU fishing access agreements and exports
Structural Adjustment and Regulation of Nordic Fisheries until 2025, TemaNord 2018:547.
What’s in it for Africa? European Union fishing access agreements and fishery exports from developing countries, World Development 113, p. 172-185.
Större utrymme för burfiske – är det lönsamt?
Economic effects of reduced bottom trawling – the case of creel and trawl fishing for Nephrops in Sweden
A trip to reach the target? – The labor supply of Swedish Baltic cod fishermen, Journal of Behavioral and Experimental Economics Volume 75, August 2018, Pages 1-11.
Små torskar ger sämre ekonomi för yrkesfisket, Baltic Eye Gästkrönika 2018-05-03
Fisheries management under nutrient influence: Cod fishery in the Western Baltic Sea, Fisheries Research, Volume 201, May 2018, Pages 109-119.
Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?
Intäkter för svenska kräftfiskare på västkusten
Staying or leaving? – The effects of regional universities on educational choices and rural depopulation
Bättre förvaltning och mindre subventioner – vägen mot ett hållbart fiske
Nordic fisheries and aquaculture: Socio-economic importance of nitrogen nutrient load in the environment, TemaNord 2017:504
Fiske i fjärran vatten - En studie om EU:s fiskeriavtal med utvecklingsländer, Sieps rapport 2016:12
Regulating Multiple Externalities: The Case of Nordic Fisheries, Marine Resource Economics, Vol 31, Nummer 2, April 2016
Vem stannar kvar? – närhet till högskola och val av bostadsort
Plats att växa - geografi och tillväxt i svenska kommuner
Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.
The Big, the Bad, and the Average: Hedonic Prices and Inverse Demand for Baltic Cod, published in Marine Resource Economics, volume 30, number 2.
En resa för att nå målet – har svenska torskfiskare inkomstmål?
Reducing Climate Impact from Fisheries - A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries
The big, the bad and the average: hedonic prices and inverse demand for Baltic cod
Större alltid bättre? – pris och kvalitet på svensk torsk
Fish and Ships in the Baltic Sea – Prices, Demand and Management
Swedish coastal herring fisheries in the wake of an ITQ system. Marine Policy, available online 6 July 2012.
Vad kostar biologisk mångfald jordbruket?
Handel med hinder – effekter av tullar på EU:s jordbruksimport
Bränsle för ett bättre klimat - marknad och politik för biobränslen
Produktionsfunktioner i jordbruket
Säljer svenska mervärden på EU-marknaden?
Plats för tillväxt
Konkurrenskraft på fiskeriprodukter - Sverige i världen
Det svenska jordbrukets konkurrenskraft efter EU-inträdet

Telefon

E-post

cecilia.hammarlund@agrifood.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Cecilia Hammarlund
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Cecilia Hammarlund. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg