AgriFood-Fokus 2018:3

Hummerfiske på västkusten – mer lönsamt med färre yrkesfiskare?

Nuvarande förvaltning av det svenska hummerfisket riskerar att leda till överfiske och dålig lönsamhet för yrkesfisket. Kan den samhällsekonomiska nyttan av det yrkesmässiga hummerfisket öka genom att begränsa tillträdet till ett färre antal yrkesfiskare?

Vår slutsats är att en sådan åtgärd riskerar att få begränsad effekt på grund av teknisk utveckling i fisket och ett stort intresse för fritidsfiske. Att begränsa antalet yrkesfiskare kan också få negativa ekonomiska konsekvenser för fiskare som inte får tillträde. Vi finner emellertid att en stor del av det yrkesmässiga hummerfisket bedrivs av personer som inte har detta fiske som en huvudsaklig del av sin försörjning.


Liknande publikationer


2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson