Publicerade artiklar

The Big, the Bad, and the Average: Hedonic Prices and Inverse Demand for Baltic Cod, published in Marine Resource Economics, volume 30, number 2.


Författare: Cecilia Hammarlund 


Artikeln handlar om priser för olika egenskaper på torsk. Resultaten visar att stor och högkvalitativ torsk har högre kilopriser än torsk som är liten och av medelkvalitet samt att prisskillnaderna har ökat över tiden. Artikeln visar också att kvantiten torsk med olika egenskaper påverkar priserpremierna för egenskaperna. Resultaten kan användas för att analysera hur fiskarnas intäkter påverkas när sammansättningen av den torsk som landas förändras.

För en sammanfattning av resultaten i detta Paper, se AgriFood Policy Brief 2014:2.


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2020-03-05
AgriFood Fokus 2020:2
Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner
2019-11-27
AgriFood Policy Brief 2019:15
Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?

Författare:


Cecilia Hammarlund