AgriFood Policy Brief 2019:15

Första, andra, tredje - såld på fiskauktion till bättre pris?


Författare: Cecilia Hammarlund 


I november 2016 öppnade Stockholms fiskauktion. En tanke var att kortare avstånd mellan fiskare och konsumenter i Stockholmsregionen skulle gynna lokala fiskare, konsumenter och miljö. Om lokalt fångad fisk värderas på marknaden kan priserna påverkas. Vi undersöker om lokalt fångad gös fick en prispremie på Stockholmsauktionen och om priserna på gös påverkades i andra försäljningskanaler. Vi finner att:

  • Det inte finns någon prispremie på lokalfångad gös som säljs på Stockholms fiskauktion.
  • Det beror sannolikt på att gös handlas på en internationell marknad där priser i olika regioner inte skiljer sig mycket åt.
  • Stockholmsauktionens etablering tycks istället ha ökat konkurrensen om fisken. Gös som köps upp direkt är i genomsnitt dyrare efter auktionens bildande.
  • Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: Local markets and price premiums - the case of the establishment of the Stockholm fish auction


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:


Cecilia Hammarlund