AgriFood-Policy Brief 2011:4

Vad kostar biologisk mångfald jordbruket?


Författare: Cecilia Hammarlund  Joakim Gullstrand  Staffan Waldo 


Här redovisas resultaten från en studie av hur jordbrukarnas ekonomi påverkas av att tillhandahålla hög biologisk mångfald. Vi visar att:

  • Jordbrukare som brukar marker med stor biologisk mångfald har generellt högre kostnader för produktionen. På produktnivå är kostnaderna högre för både nötkötts- och mjölkproduktion när den biologiska mångfalden på gården är hög.
  • När omkringliggande marker har stor biologisk mångfald tenderar kostnader för att producera jordbruksvaror vara högre och gårdarna vara mindre effektiva.
  • Statligt stöd för att förhindra förluster av biologisk mångfald kan vinna på att ha ett lokalt landskapsperspektiv snarare än ett rent gårdsperspektiv.

Länk till de två publikationer som policy briefen hänvisar till:

FACEPA deliverable 7.4: The disadvantage of farming in marginal agricultural regions and the potential loss of environmental values

FACEPA deliverable 7.2: The influence of landscape services on farm costs: The case of Swedish milk farmers


Författare:

Bild på medarbetare: Cecilia Hammarlund. Foto.
Cecilia Hammarlund

Joakim Gullstrand

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo