AgriFood Övrigt

Ska EU betala för att fiska i Afrika? Europakommentaren, blogginlägg, 2019-11-11

Fartyg från europeiska länder har i långa tider fiskat i afrikanska vatten. Idag ingår EU avtal med afrikanska länder och betalar för att unionens fartyg ska få fiska efter arter som sardineller, kolja och tonfisk i Atlanten och Indiska Oceanen. Frågan är om de afrikanska länderna tjänar på dessa avtal. Kritiken har tidvis varit hård och det har hävdats att avtalen leder till att fiskeresurser utarmas och att livsmedelssäkerheten hotas. Samtidigt ger avtalen intäkter till statskassan som kan användas för att utveckla fisket, förädlingsindustrin och exporten i de afrikanska länderna.

Läs mer på: Europakommentaren .

Blogginlägget baseras på följande Policy Brief: What's in it for Africa? EU fishing access agreements and exports


Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge