AgriFood Övrigt

Ska EU betala för att fiska i Afrika? Europakommentaren, blogginlägg, 2019-11-11

Fartyg från europeiska länder har i långa tider fiskat i afrikanska vatten. Idag ingår EU avtal med afrikanska länder och betalar för att unionens fartyg ska få fiska efter arter som sardineller, kolja och tonfisk i Atlanten och Indiska Oceanen. Frågan är om de afrikanska länderna tjänar på dessa avtal. Kritiken har tidvis varit hård och det har hävdats att avtalen leder till att fiskeresurser utarmas och att livsmedelssäkerheten hotas. Samtidigt ger avtalen intäkter till statskassan som kan användas för att utveckla fisket, förädlingsindustrin och exporten i de afrikanska länderna.

Läs mer på: Europakommentaren .

Blogginlägget baseras på följande Policy Brief: What's in it for Africa? EU fishing access agreements and exports


Liknande publikationer


2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys