AgriFood Policy Brief 2023:2

Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftstödet?

Bild på lanthandel. Foto.

Inom ramen för den svenska regionalpolitiken finns olika stöd för att öka tillgängligheten till service på landsbygden. Vi undersöker det särskilda driftstödet som ges till livsmedelsbutiker i glesbygden. Stödet infördes 2016 för att förhindra att butiker läggs ned i områden där avstånden till kommersiell service är långa. Vi finner att:

  • Utan stödet hade 18 procent av butikerna lagt ned. I själva verket fanns nästan alla butiker som fick stödet 2016 kvar två år senare.
  • Butiker som fick stöd investerade mer.
  • Investeringarna ökade troligtvis arbetsproduktiviteten eftersom vi ser att stödet ledde till att butikerna minskade antalet anställda.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på Saving countryside shops - does government support increase survival and economic performance of grocery stores in rural Sweden? AgriFood Working Paper 2023:1


Liknande publikationer


2023-05-31
AgriFood Fokus 2023:5
Levnadsstandard i land och stad - hur påverkar kostnader?
2022-12-06
AgriFood Policy Brief 2022:7
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?