Publicerade artiklar

Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.

Regleringar av fisket påverkar inte bara fiskeflottan utan också förhållandet mellan fisket och andra delar av livsmedelskedjan. Den här artikeln handlar om hur priser på torsk påverkades av en reform av det svenska torskfisket. I April 2011, i en reformprocess som syftade till att ge fiskare större flexibilitet, infördes årliga icke-överförbara kvoter för trålfiskare.

Vi undersöker om det nya förvaltningssystemet förändrade förhandlingsmakten mellan fiskare och beredningsindustri. Vi finner att fiskare får mer förhandlingsmakt och därför får ett högre pris för fisken. Men prisökningen är liten eftersom den endast utgör 2 procent av priset före reformen.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson