Publicerade artiklar

Time for Fishing: Bargaining Power in the Swedish Baltic Cod Fishery, Marine Resource Economics, volume 30, number 3.

Regleringar av fisket påverkar inte bara fiskeflottan utan också förhållandet mellan fisket och andra delar av livsmedelskedjan. Den här artikeln handlar om hur priser på torsk påverkades av en reform av det svenska torskfisket. I April 2011, i en reformprocess som syftade till att ge fiskare större flexibilitet, infördes årliga icke-överförbara kvoter för trålfiskare.

Vi undersöker om det nya förvaltningssystemet förändrade förhandlingsmakten mellan fiskare och beredningsindustri. Vi finner att fiskare får mer förhandlingsmakt och därför får ett högre pris för fisken. Men prisökningen är liten eftersom den endast utgör 2 procent av priset före reformen.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?