AgriFood Fokus 2023:4

Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?

En musselodling. Foto.

De styrmedel som används i Sverige för att hantera övergödning från vattenbruket kan ha bidragit till att sektorns tillväxt är låg. Idag används främst fodertak, som anger hur mycket foder som får användas, och subventioner för att minska näringsutsläpp och öka näringsupptag från vattenbruket.

Nya styrmedel för minskad övergödning kan öka det svenska vattenbrukets tillväxt. Exempelvis kan ett tak på hur mycket näring ett vattenbruk får släppa ut, utsläppstak, ersätta fodertak för större vattenbruk och subventioner kan baseras på utsläppsminskningar eller näringsupptag istället för på åtgärder. Vattenbruket kan också ingå i ett handelssystem där rätten att belasta miljön med näringsämnen går att köpa och sälja. Om nya styrmedel införs är det viktigt att hänsyn tas till små och nya vattenbruk för att inte påverka tillväxten i sektorn negativt.

Ladda ned Fokusen som pdf: Växande vattenbruk i en ren miljö - dags för nya styrmedel?


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?
2022-10-06
AgriFood Fokus 2022:5
Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys