Jonas Nordström, Docent

Gästforskare

Jonas Nordström har disputerat i nationalekonomi vid Umeå universitet. Vid sidan av sitt arbete vid AgriFood arbetar han vid Köpenhamns universitet, Department of Food and Resource Economics. Jonas arbetar i huvudsak med forskning inom områdena miljö- och hälsoekonomi, hållbar konsumtion samt beteende-ekonomi. Jonas arbetar också med frågor som berör övergången från en ekonomi baserad på fossila bränslen till en mer resurseffektiv biobaserad ekonomi.


Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg