Förändrad konsumtion i kristider - effekter av stigande priser på livsmedel, energi och boende

Under senare tid har vi sett kraftigt stigande priser på bland annat livsmedel och energi samt högre räntor, vilket har urholkat konsumenternas köpkraft. Inom projektet kommer vi att studera hur det har påverkat livsmedelskonsumtionen. Genom att analysera detaljerad information om konsumenternas inköp i livsmedelsbutiker (via så kallade scannerdata) har vi möjlighet att studera konsumtionsskiften inom och mellan bredare varugrupper, för konsumenter i olika regioner i Sverige. För utvalda varugrupper kan vi också studera hur prisökningarna påverkat försäljningen av exempelvis egna märkesvaror och ekologiska varor.

Projektet slutförs 2025 och erhåller finansiering av Handelsrådet.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg