Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Bättre modeller av jordbruks- och livsmedelshandel (BATMODEL)
CAP, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder (Farm2Forest)
Effekter av ekologisk kompensation på miljö och ekonomi
Ekologisk odling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EcoCost)
En effektivare växtodling för bättre lönsamhet och miljö
Informationsinsatser för minskad klimatpåverkan inom jordbruket
Klimatpolitik med utsläppsläckage
Kunskap för att förbättra ett ekosystembaserat jordbruk (LIFT)
Miljöeffekter av ekologisk odling
Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)
Möjliga synergier mellan produktivitet och miljö
Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället (LAND4BIOMASS)
Strategier for företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter
Svenska gårdars konkurrenskraft
Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige? (CONSTRAINTS)
Vildsvin och risker med afrikansk svinpest

Livsmedel

Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Bidrar Europeiska havs- och fiskerifonden till förbättrad konkurrenskraft?
Integrerad förvaltning av säl och fiske
Samhällsekonomisk analys av spökgarn
Samhällsekonomiskt underlag för att jämföra fritids- och yrkesfiske

Landsbygd

Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftsstödet?
Fiske och turism i nordiska kustkommuner
Inkomstutvecklingen för Sveriges landsbygd och segregerade områden

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg