Pågående projekt

Jordbruk/Miljö

Att beakta jordbruksmarkens samhällsekonomiska värde vid exploatering
Bättre modeller av jordbruks- och livsmedelshandel (BATMODEL)
CAP, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogsbygder (Farm2Forest)
Hållbarhet och strukturomvandling i svensk mjölkproduktion
Jordbruk och regelverk i praktiken
Jordbruket i kris - när bör staten gå in och stödja?
Kompensation för kolinlagring i jordbruk
Konsekvensanalys av förbudet mot genredigeringstekniker
Möjliga synergier mellan produktivitet och miljö
Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället (LAND4BIOMASS)
Styrmedel för minskade utsläpp från animalieproduktion
Styrmedel för minskade utsläpp till luft
Svenska gårdars konkurrenskraft
Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige? (CONSTRAINTS)

Livsmedel

Har transfereringen av pris och kostnader i livsmedelskedjan förändrats med högre livsmedelspriser?
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
Proteinskifte i Sverige – produktion och konsumtion
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Dagens och morgondagens styrmedel för svenskt vattenbruk - ett ekonomiskt perspektiv
En ekonomisk modell för spatiala analyser av yrkesfisket
Energiskattedirektivets påverkan på yrkesfisket

Landsbygd

Att bo i staden eller på landet – högre välfärd med lägre kostnader
Att rädda butiker på landsbygden – fungerar det särskilda driftsstödet?
Fiske och turism i nordiska kustkommuner
Ökade skillnader i utbildning mellan män och kvinnor – hur påverkar detta landsbygdens attraktionskraft?

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg