Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Förmånligare villkor för export från utvecklingsländer till utvecklade länder har bidragit till ökad export från utvecklingsländerna. Förmånerna torde ha särskilt stor betydelse för jordbruks- och livsmedelssektorn där handelshindren är relativt höga.

I och med att utvecklingsländerna blir rikare riskerar de att förlora sina handelsförmåner. Idag vet vi väldigt lite om hur länder som förlorar sina handelsförmåner påverkas. Projektet har som mål att undersöka detta med huvudfokus på ländernas export.

Projektet sker i samarbete med Maria Persson vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds Universitet (projektledare). Projektet beräknas vara avslutat under 2024.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg