Sportfiske i Mörrumsån och Byskeälven

Under 2021 spenderade 1,5 miljoner svenskar sammanlagt över 15 miljarder kronor på sitt fritidsfiske vilket utgör grunden för företagande inom fisketurism i Sverige. Idag saknas register över fisketuristiska verksamheter, vilket gör det svårt att uttala sig om branschens utveckling, samhällsnyttor och värden ur ett nationellt perspektiv. På det regionala och lokala planet finns dock möjlighet att, med hjälp av lokala aktörer, genomföra studier av fisketurismens bidrag till den lokala utvecklingen.

Projektet syftar till att kartlägga och kvantifiera samhällsekonomiska effekter av fisketurism efter lax och havsöring i två områden där dessa aktiviteter kan antas ha stor betydelse för näringslivet; Mörrumsån och Byskeälven. Detta görs genom en enkätstudie till fritidsfiskare i respektive område. Analysen kopplas till information om den lokala besöksnäringen vilket ger information om fritidsfiskets bidrag till omsättning, förädlingsvärde, sysselsättning, m.m. för de lokala fisketuristföretagen.

Projektet finansieras av Jordbruksverket och är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Projektet förväntas färdigställas under våren 2025.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg