AgriFood Fokus 2023:8

Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter

Kvinna handlar i livsmedelsaffär. Foto.

Författare: Anna Andersson  Jonas Nordström 


EU-kommissionen håller på att ta fram ett ramverk för hållbarhetsmärkning av livsmedelsprodukter som ska ta hänsyn till flera aspekter av hållbarhet. I denna rapport diskuterar vi möjligheter och svårigheter med en sådan bred hållbarhetsmärkning. Vi beskriver också två hållbarhetsmärkningar som används i Frankrike redan idag: Eco-score och Planet-score.

Den stora fördelen med hållbarhetsmärkning är att den ger konsumenter information som är svår att få reda på. Samtidigt kan det vara både dyrt och komplicerat att ta fram och använda en trovärdig märkning. Om märkningen ska uppmuntra en mer hållbar livsmedelskonsumtion behöver den göra det möjligt att jämföra produkter både inom och mellan produktkategorier.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?