AgriFood-Övrigt

Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan


Författare: Anna Andersson  Jonas Nordström 


Regeringen arbetar med att ta fram en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument. Regeringen vill ta vara på landsbygdens möjligheter och förena en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt som ger förutsättningar för fler jobb och framtidstro i hela landet.

AgriFood har fått i uppdrag att bistå Näringsdepartementet i arbetet med strategin. De frågor som AgriFood belyser är:

  • hur ekonomisk tillväxt, globalisering och urbanisering påverkar efterfrågan på livsmedel och konsumenternas relation till livsmedel,
  • hur konsumtionsmönster för livsmedel ser ut och hur det har förändrats över tid,
  • hur konsumenterna tar till sig information om livsmedel och vilken information som efterfrågas.

Uppdraget redovisas i två PM:

Globala konsumtionstrender för livsmedel

och

Vad vill konsumenterna ha för information om livsmedel?

Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?