AgriFood-Övrigt

Priser på fiskeöverlåtelser – varför ska de samlas in?

Bild på sedel med fisk på. Foto.

Författare: Cecilia Hammarlund  Jonatan Pupp  Staffan Waldo 


Individuella överförbara fiskerättigheter (ofta kallat ITQ) är ett system för att förvalta fisket som innebär att fiskeföretag kan köpa och sälja fiskerättigheter mellan sig. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) förbereder ett förslag på hur ett sådant system kan utformas för svenskt demersalt fiske (fiske efter arter som lever nära botten, exempelvis torsk, spätta, och skaldjur).

Frågan som analyseras i projektet är om HaV ska samla in prisuppgifter för handeln med fiskerättigheter. Analysen visar att prisstatistik är användbart för att utvärdera fiskeriförvaltningen och att det därför är värdefullt att samla in prisuppgifter. Prisstatistikens kvalitet kan dock påverkas negativt om det endast sker ett fåtal försäljningar av fiskerättigheter eller om många av de transaktioner som görs sker mellan fiskeföretag som inte är oberoende av varandra (inom samma familj eller koncern).


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Bild på medarbetare: Cecilia Hammarlund. Foto.
Cecilia Hammarlund

Jonatan Pupp

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo