AgriFood-Rapport 2016:2

Plats att växa - geografi och tillväxt i svenska kommuner


Författare: Cecilia Hammarlund  Joakim Gullstrand 


En allt större del av Sveriges befolkning och företag finns i städer och storstadsområden där löner och produktivitet ofta är högre än på landsbygden. I den här rapporten undersöker vi Sveriges ekonomiska geografi och tillväxt i svenska kommuner. Vi diskuterar också ett urval av politiska åtgärder som används för att försöka skapa regional tillväxt: infrastruktursatsningar, utbildningssatsningar, företagsstöd och utlokaliseringar av statliga jobb.

Våra resultat visar att kommuner som ligger nära städer och storstadsområden är förknippade med högre inkomsttillväxt, men trots detta har inkomsterna blivit mer lika mellan de svenska kommunerna under perioden 2001-2011. Detta beror sannolikt på att ökad koncentration till städer och storstadsområden bara är en av många faktorer som förklarar kommunernas tillväxt. Vi visar att även graden av specialisering i kommunerna och den ekonomiska utvecklingen i närliggande kommuner har betydelse. När det gäller politiska åtgärder för att skapa regional tillväxt finner vi att det är svårt att utvärdera sådana åtgärder och att de utvärderingar som har gjorts ger olika resultat.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?
2017-12-12
AgriFood-Policy Brief 2017:4
Bredband ger sämre betyg
2017-03-22
AgriFood Policy Brief 2017:1
Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering?

Författare:


Cecilia Hammarlund

Joakim Gullstrand

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Rapport 2016:2 här

Din beställning

Se din varukorg