AgriFood-WP 2014:2

The big, the bad and the average: hedonic prices and inverse demand for Baltic cod


Författare: Cecilia Hammarlund 


Artikeln handlar om priser för olika egenskaper på torsk. Resultaten visar att stor och högkvalitativ torsk har högre kilopriser än torsk som är liten och av medelkvalitet samt att prisskillnaderna har ökat över tiden. Artikeln visar också att kvantiten torsk med olika egenskaper påverkar priserpremierna för egenskaperna. Resultaten kan användas för att analysera hur fiskarnas intäkter påverkas när sammansättningen av den torsk som landas förändras.

För en sammanfattning av resultaten i detta Working Paper, se AgriFood Policy Brief 2014:2.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:


Cecilia Hammarlund