SLI-rapport 2005:4

Konkurrenskraft på fiskeriprodukter - Sverige i världen


Författare: Cecilia Hammarlund 


Handeln med fiskeriprodukter har ökat de senaste trettio åren. Länder som är kon-kurrenskraftiga på att producera fiskeriprodukter exporterar allt mer. Internationell konkurrenskraft blir allt viktigare; även för svenska producenter.

SLI har tidigare analyserat konkurrenskraft på jordbruksvaror. I denna rapport an-vänds samma metod för att analysera konkurrenskraft på fiskeriprodukter. Fisket och jordbruket har både likheter och olikheter. Båda sektorerna tillhör till stora delar pri-märproduktionen och är utsatta för omfattande statliga ingrepp. Fisket skiljer sig dock från jordbruket; många fiskeresurser saknar väldefinierade ägare. Resultatet blir ofta överfiske och överkapacitet i fiskeflottan. Därför är det svårare att analysera konkur-renskraften för fiskeprodukter. Ett land som överexploaterar sina fiskeresurser fram-står på kort sikt som mer konkurrenskraftigt än det egentligen är, enligt det mått som används i rapporten. Överexploateringen ger dock ingen konkurrenskraft på lång sikt.

I den här rapporten analyseras dels konkurrenskraft på fiskeriprodukter för världens länder och dels konkurrenskraft för svenska producenter av fiskeriprodukter. Kon-kurrenskraft mäts med handelsflöden. Ett problem i sammanhanget har dock varit att den officiella svenska exportstatistiken från SCB innehåller en hel del norsk export av fisk. Det rör sig om så kallade kvasitransiteringar; varor som tullas in i Sverige för att förenkla hanteringen för köpare och säljare. Statistiken som används i denna studie har därför bearbetats för att ge korrekta exportvolymer samt för att kunna användas för att mäta konkurrenskraft för svenska producenter av fiskeriprodukter.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:


Cecilia Hammarlund

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2005:4 här

Din beställning

Se din varukorg