AgriFood Fokus 2022:5

Fångster av siklöja och priset på löjrom - en ekonomisk analys

En maträtt med löjrom på en tallrik. Foto.

De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten minskat den mängd siklöja som får fångas i Bottenviken. Minskningen beror på att beståndet av siklöja har minskat. Siklöjan fiskas framförallt för att framställa löjrom. Det innebär att fiskarnas intäkter är starkt beroende av priset på löjrom. Mindre fångster innebär lägre intäkter för fiskarna om inte priset på löjrom samtidigt stiger kraftigt.

I denna studie undersöker vi sambandet mellan fångster och priser och finner att priset på löjrom i genomsnitt stiger med mellan 3,7 och 4,6 procent när fångsterna minskar med 10 procent. Priseffekten är stor jämfört med andra svenska fisken och den tycks bli allt större med tiden. Trots detta är den inte tillräckligt stor för att förhindra att minskade fångster leder till lägre intäkter för fisket.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?