AgriFood Policy Brief 2021:8

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

This publication is written in Swedish. For a the scientific article see publication