AgriFood Policy Brief 2021:8

Lämna småskaligt fiske när sälarna blir fler?

En säl ligger på stranden bland sina flockmedlemmar. Foto.

Författare: Johan Blomquist  Staffan Waldo 


Det småskaliga kustfisket efter torsk i Östersjön har minskat i många år. Det finns flera möjliga orsaker till denna utveckling. En förklaring, som uppmärksammats i debatten, är de växande sälstammarna. Sälen orsakar skador på fiskeredskap och fångst samt konkurrerar med fisket om torsken. I denna studie undersöker vi om skador orsakade av säl ökar sannolikheten att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön. Resultaten visar att:

  • Ökade skador av säl leder till att fiskare lämnar torskfisket i Östersjön.
  • För fiskare som drabbas av sälskador på mindre än hälften av sina fiskeresor finns ingen ökad sannolikhet att lämna fisket.
  • Däremot finns det en ökad sannolikhet att lämna fisket för fiskare som drabbas av sälskador på mer än hälften av sina fiskeresor.
  • Ladda ned Policy Briefen som pdf: Policy Brief 2021:8

    Resultaten i denna Policy Brief är baserade på: vetenskaplig artikel


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?