AgriFood Fokus 2021:4

Sälar i Östersjön – en analys av kostnader och nyttor

This publication is written in Swedish but is based on a scientific article in English: article