Other publication

Effekter av överlåtbara fiskerättigheter på beredningsindustrin


Authors: Elvira Wiktorsson  Staffan Waldo 


This publication is written in Swedish.

Authors:

Elvira Wiktorsson


Staffan Waldo