AgriFood Policy Brief 2015:4

Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om livsmedel?


Authors: Jonas Nordström 


In Swedish only.

I denna Policy Brief använder vi ekonomiska experiment för att undersöka hur konsumenter reagerar på information om hur livsmedel påverkar hälsa och miljö. Vi finner att:

  • Konsumenter ofta medvetet bortser från hälso- och miljöinformation i syfte att tillåta sig själva att göra val som negativt påverkar hälsan och miljön.
  • Smak ofta har så stor betydelse för val av livsmedel att hälsomärkning får liten effekt på efterfrågan på livsmedel.
  • Konsumenter inte har negativa förutfattade meningar om smaken på hälsomärkta livsmedel.

Results are based on: Strategic self-ignorance, Journal of Risk and Uncertainty, 52(2), 117-136

Authors:


Jonas Nordström