AgriFood Rapport 2019:1

Värden i svenskt yrkesfiske


Authors: Staffan Waldo  Ida Lovén 


In Swedish only.

Målet med studien är att identifiera och diskutera värden som yrkesfisket bidrar med till samhället. I dessa värden ingår både sådana som handlas på marknaden för fisk och skaldjur, och värden som yrkesfisket bidrar med som inte handlas på någon marknad. Det senare innefattar värden som öppna hamnar och bevarande av kulturmiljöer. Rapporten lyfter ett antal värden som kunnat identifieras och placerar in dessa i en nationalekonomisk begreppsram.

Resultaten från rapporten visar att det finns ett antal olika värden i svenskt yrkesfiske, vilka kan komma att påverkas om fiskeriförvaltningen förändras. Olika policyåtgärder kommer att ha olika effekt på producenternas vinster, konsumenternas värde av fisk och skaldjur, turism, och yrkesfiskets påverkan på miljön. Resultatet kan användas i policysammanhang som underlag för en strukturerad analys av vilka värden som påverkas vid olika förvaltningsåtgärder.

Order this publication

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Order AgriFood Rapport 2019:1 here

Your order

View your order