AgriFood Report 2021:2

Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd (in Swedish)

The report is written in Swedish.