Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)

I projektet Go4Baltic analyseras synergier och konflikter mellan nationella och internationella styrmedel på miljö- och jordbruksområdet i länderna runt Östersjön. Målet är att ge politiskt relevanta råd och rekommendationer för att minska övergödningen i Östersjön.

AgriFood bidrar med bio-ekonomisk modellering av samspelet mellan den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och övergödningen av Östersjön. Simuleringar av valda scenarier för att reformera CAP genomförs med hjälp av jordbrukssektorsmodellen CAPRI . Resultaten fördelas därefter med hjälp av statistiska metoder till små geografiska områden. De disaggregerade resultaten länkas till Östersjöns avrinningsområden, där biofysiska modeller för näringstransport tillämpas för att beräkna konsekvenser för näringsbelastningspunkter (floder, bäckar osv) i Östersjön.

Projektet utförs i samarbete med universitet i Danmark, Estland, Polen och Finland. Projektet avslutas våren 2020 och finansieras av BONUS. (www.bonusportal.org)

Ansvariga:


Torbjörn Jansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg