Kostnader för sälskador i yrkesfisket

Det småskaliga fisket längs med östersjökusten minskar idag i snabb takt. Detta får en rad konsekvenser som förlorade skärgårdsmiljöer och ett minskat utbud av lokalfångad fisk. Det finns många skäl till att fisket minskar, men ett som förs fram i debatten är de växande sälstammarna.

Syftet med projektet är att skatta de direkta kostnaderna för sälskador i svenskt fiske. Dessa innefattar kostnader för trasiga redskap samt extra arbetstid som kan relateras till sälskador. Som underlagsmaterial för analysen finns datamaterial som Havsmyndigheten samlat in för yrkesfisket för 2013 och 2014.

Projektet kommer att avslutas under 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg