Att samexistera med rovdjur - säl och fiske

Det småskaliga fisket längs med östersjökusten minskar idag i snabb takt. Detta får en rad konsekvenser som förlorade skärgårdsmiljöer och ett minskat utbud av lokalfångad fisk. Det finns många skäl till denna utveckling, men ett som förs fram i debatten är de växande sälstammarna.

Sälen äter fisk direkt ur fiskarens nät vilket ger skador på näten och minskade fångster i en omfattning som näringen inte kan hantera. Samtidigt är ökningen av antalet sälar ett exempel på en lyckad förvaltning och sälen ses som ett symboldjur för ett friskt ekosystem. Både säl och fiske krävs för en levande kustmiljö.

I projektet tas ett unikt grepp om frågan genom att integrera forskning från biologi, ekonomi och miljöpsykologi. Biologin fokuserar på hur mycket sälen påverkar fångsterna, ekonomin på hur olika förvaltningsmodeller påverkar fiskets ekonomi, medan miljöpsykologi fokuserar på hur föreslagna förvaltningsmodeller uppfattas av olika intressenter. Inom projektet kommer såväl fältexperiment (biologi), ekonomisk/ekonometrisk modellering (ekonomi), samt enkäter och djupintervjuer (miljöpsykologi) att användas.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, Biologiska institutionen vid Lunds universitet, Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola. Projektet pågår till hösten 2020.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg