Regional effektivitet i svenskt jordbruk

Eftersom det finns skillnader i naturliga förutsättningar i olika regioner samtidigt som tillgången till jordbruksresurser som mark, boskap, kapital och arbetskraft varierar, kommer potentialen för olika regioner att producera varor och tjänster från jordbruket att skilja sig åt.

I det här projektet undersöker vi regional effektivitet i svenskt jordbruk i 21 län under perioden 2002-2014. Projektet kommer att ge insikter om: 1) effektiviteten för de resurser som används i produktionen av varor och tjänster från jordbruket, 2) effektiviteten för produktionen av varor och tjänster från jordbruket. Utvecklingen av effektiviteten kommer också att diskuteras i relation till Landsbygdsprogrammet.

Resultaten förväntas ge insikter om hur jordbrukets resurser allokeras och utnyttjas i olika regioner, något som är viktigt för att förstå skillnader i produktivitet och lönsamhet.

Projektet drivs i samarbete med Mette Asmild från Institutionen för livsmedel och resursekonomi, Köpenhamn Universitet och Helena Hansson från Institutionen för ekonomi, SLU. Projektet beräknas vara klart hösten 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg