Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter

Det finns en påtaglig önskan både från hushåll och offentlig sektor att styra produktionen mot en mer hållbar riktning genom att efterfråga produkter med önskvärda egenskaper såsom ekologiskt eller svenskt. En sådan önskan är inte minst uttalad i konsumtionen av livsmedel. I det här projektet fokuserar vi på mejeriprodukter där det finns en tydlig efterfrågan på ekologiskt och svenskt ursprung.

I den första delen av projektet undersöker vi offentlig upphandling. Offentlig upphandling av livsmedel syftar ofta till att påskynda en omställning av svenskt jordbruk mot ekologisk produktion. Med hjälp av teori och empiri analyserar vi om offentlig upphandling av ekologiska mejeriprodukter är ett ekonomiskt effektivt sätt att bedriva miljöpolitik.

I den andra delen av projektet undersöker vi i vilken utsträckning efterfrågan på svenskproducerat påverkar svensk mjölkproduktion. I spår av mjölkkrisen uttrycktes exempelvis en vilja om att stödja svensk mjölkproduktion genom att köpa svenskproducerat. I projektet illustreras också hur den kooperativa företagsstrukturen påverkar resultatet.

Projektet beräknas vara avslutat till hösten 2021.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg