Stöd för inkomstförluster i svenskt jordbruk – finns det ett behov?

I EUs landsbygdsprogram finns möjlighet att ge stöd (så kallat income stabilisation tool) till producentorganisationer som ersätter jordbrukare vid ”allvarliga” inkomstförluster. Allvarliga inkomstförluster definieras som förluster som överstiger 30 procent av jordbrukarens genomsnittliga nettoinkomst under en 3-års period. Sverige har valt att inte använda stödet, delvis på grund av att det är osäkert om det finns ett behov av det.

Syftet med vårt projekt är att analysera om inkomstriskerna för svenska jordbrukare är så höga att det finns skäl att införa stödet. För analysen används longitudinella data om inkomsterna i jordbruk med olika storlek och driftsinriktning för perioden 1997-2015.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg