Effekter av Brexit på europeiskt jordbruk – vilka blir vinnare och förlorare?

Efter att ha aktiverat Artikel 50 i EU:s fördrag kommer Storbritannien att lämna EU under 2019 (Brexit). Beroende på utfallet i förhandlingarna kan Storbritannien komma att förlora sitt tullfria tillträde till EU, och alla handel kommer därefter att beläggas med tullar och andra gränshinder. Jordbruket i både EU och Storbritannien kan förväntas påverkas i hög grad, liksom även jordbruket i andra länder som är viktiga globala spelare på jordbruksmarknaden.

I denna studie analyserar vi de ekonomiska och miljömässiga effekterna av Brexit med fokus på jordbruksproduktionen inom EU och den globala marknaden. Vi använder oss av CAPRI-modellen och utformar möjliga scenarier rörande internationell handel och jordbrukspolitik efter Brexit. På så sätt ämnar vi identifiera sektorer och regioner som riskerar att bli förlorare respektive vinnare till följd av Brexit.

Projektet utförs i samarbete med Bonns universitet och Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Projektet förväntas vara klart under våren 2019.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg